pc信誉好的群

微信公众号
当前位置:古典文学网 > 唐宋 > 宝章待访录

宝章待访录

  • 作者:米芾
  • 朝代:北宋
  • 类型:唐宋
  • 总字数:8050

简介:《宝章待访录》成书于元祐元年(1086)八月,分为“目睹”“的闻”两大部分,所录八十四件晋唐品,开后世著录之先河,影响颇大,甚至有专门模仿此书体例的论著,如明张丑撰《张氏四表》。

浙江鲍士恭家藏本条。内张芝、王翼二帖注云,非真,盖与张直清所藏他帖连类全载之。的闻者,唐僧怀素自序以下凡二十九条,大概与所撰《书史》相出入,然《书史》详而此较略。中如王右军《来戏帖》,此书谓丁氏以一万质於郓州梁子志处,而《书史》则谓质於其邻大姓贾氏,得二十千。今十五年,犹在贾氏。又怀素三帖,此书谓见於安师文家,而《书史》则谓元祐戊辰安公携至,留吾家月馀,今归章公敦云云。验其岁月,皆当在此书既成之後,知《书史》晚出,故视此更为详备也。然其间如晋谢奕、谢安、桓温三帖,《书史》祗载窦蒙审定印,而此书又载有锺绍京书印。陈僧智永《归田赋跋》,《书史》作开成某年,而此书实作开成五年,亦有可以互相考证者。今故备著於录,备参订焉。

《宝章待访录》章节列表