pc信誉好的群

打开
关闭
当前位置:古典文学网 > 元明清文学 > 办案要略

论六赃

六赃者监守盗常人盗窃盗枉法不枉法坐赃皆计赃以定罪也枉法与常人盗赃相同不枉法与窃盗赃同罪分四等轻重悬殊监守常人盗赃不分首从并赃论罪窃盗以一主为重并赃而分首从枉法赃各主者通算全科只计入巳之数分有禄无禄也不枉者各主通算折半科罪亦计入已之数分有禄无禄也坐赃致罪者或因应得之外而过取则计过取之财以论罪或因科敛人财而不入己则计所敛之财以坐罪无论一主各主折半以科罪止满徒赃不入己仍还职役

律中官吏受财一条专指官典与吏已经得受有事人财事巳断讫之罪也

【虽未审断已有批词亦是】

若许而未交或立有契劵封贮他处尚未接受者则为听许财物如听许于事前事过而已接受或受意于临事过后而始迎合则为事后受财三者必须官吏因事方引此律若衙役犯赃及平人因事许财受财本条别有罪名不得援引也其律内所谓有事以财请求者专言有事在官以贿行求之罪也如事未到官贿求私和及贿求藏匿引送脱逃之类另有本律本例不可误引贿求官吏之文也至在官求索借贷人财物并非因事乃挟势恃强而取凡在官人役有犯

【如衙役里长索人年节规礼强借人器物牲畜之类】

俱可援此律断不专指官吏也惟人求索分别因事挟势另有律条赃钱一千估银一两杂色银两折实库平纹银米一石估银一两谷则减半江南米一石估银一两二钱仍循向例盗牛计只盗马计匹例不估价若获贼不能追出原失牛马又须估价赔偿

强窃盗赃不论多寡均造赃册随详通送获盗后再造赃册开列已起未起

每见部中审办盗贼案件声明未获之赃赤贫免追外省现办均声明照估追赔其实贼盗大都因穷苦起见追赔之语亦不逼具文应从权办理不必定须取结转致扰累增注缉获确盗查明各盗子女产保候封固立案俟部覆到日变卖赔赃无属之盗犯身故未追赃银律得免征盗犯原籍无赃可追取原籍各结转详本籍取保邻亲族甘结详送

赃款被参者于议罪之后声明系贪官不准纳赎永不叙用字样并追夺封诰

办案要略

(快捷键:←) 上一章 回目录 下一章 (快捷键:→)